Wybór oferenta do zapytania nr 8/2017

 • 25/05/2017 ·
 • Turbo-Tec ·

Data: 25.05.2017 W związku z realizacją projektu „Promocja na rynkach międzynarodowych produktów i usług firmy Turbo-Tec należących do polskiej marki produktowej” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw. Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz…

Zobacz więcej

Wybór oferenta do zapytania nr 3/2017

 • 17/05/2017 ·
 • Turbo-Tec ·

Data: 17.05.2017 W związku z realizacją projektu „Promocja na rynkach międzynarodowych produktów i usług firmy Turbo-Tec należących do polskiej marki produktowej” informujemy, że na podstawie otrzymanych ofert zostały wybrane oferty na następujące zapytania: Zapytanie ofertowe nr 3 – Heath Lodge Hotel Birmingham

Zobacz więcej

Wybór oferenta do zapytania nr 2/2017

 • 17/05/2017 ·
 • Turbo-Tec ·

Data: 17.05.2017 W związku z realizacją projektu „Promocja na rynkach międzynarodowych produktów i usług firmy Turbo-Tec należących do polskiej marki produktowej” informujemy, że na podstawie otrzymanych ofert zostały wybrane oferty na następujące zapytania: Zapytanie ofertowe nr 2 – Transport S.C. Peist, Rogacki

Zobacz więcej

Wybór oferenta do zapytania nr 1/2017

 • 17/05/2017 ·
 • Turbo-Tec ·

Data: 17.05.2017 W związku z realizacją projektu „Promocja na rynkach międzynarodowych produktów i usług firmy Turbo-Tec należących do polskiej marki produktowej” informujemy, że na podstawie otrzymanych ofert zostały wybrane oferty na następujące zapytania: Zapytanie ofertowe nr 1 – Forest Exhibitions LTD

Zobacz więcej

Zapytanie ofertowe nr 08/2017

 • 12/05/2017 ·
 • Turbo-Tec ·

12.05.2017 W związku z realizacją projektu „Promocja na rynkach międzynarodowych produktów i usług firmy Turbo-Tec należących do polskiej marki produktowej” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw. Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków…

Zobacz więcej

Ogłoszenie zwycięzcy postępowania – Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej

 • 09/05/2017 ·
 • Turbo-Tec ·

09.05.2017 W związku z zakończeniem postępowania ofertowego pt. Działania 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP RPO WSL 2014-2020, pt.: „Usprawnienie procesów biznesowych firmy dzięki najnowocześniejszym narzędziom informatycznym” informujemy, że na podstawie otrzymanych ofert wybrana została firma Alterkom Sp. z o.o.

Zobacz więcej

Zapytanie ofertowe / Inquiry nr 07/2017

 • 05/05/2017 ·
 • Turbo-Tec ·

05.05.2017 W związku z realizacją projektu „Promocja na rynkach międzynarodowych produktów i usług firmy Turbo-Tec należących do polskiej marki produktowej”, zapraszamy do składania ofert na organizację zakwaterowania 3 osób w ramach udziału w targach REMA TEC AMSTERDAM. Zobacz Zapytanie ofertowe nr 07/2017 Due to implementation of the project „Promotion of Turbo-Tec company products and services…

Zobacz więcej

Zapytanie ofertowe / Inquiry nr 06/2017

 • 05/05/2017 ·
 • Turbo-Tec ·

05.05.2017 W związku z realizacją projektu „Promocja na rynkach międzynarodowych produktów i usług firmy Turbo-Tec należących do polskiej marki produktowej”, zapraszamy do składania ofert na organizację transportu osób w ramach udziału w targach REMATEC Amsterdam. Zobacz Zapytanie ofertowe nr 06/2017 Due to implementation of the project „Promotion of Turbo-Tec company products and services belonging to…

Zobacz więcej
 • 1
 • 2