Zapytanie ofertowe NR 1/2016 – system B2B, B2E, B2C

  • 19/10/2016 ·
  • Turbo-Tec ·
Zapytanie ofertowe NR 1/2016 – system B2B, B2E, B2C

Data: 19.10.2016 Zapytanie dotyczące zakupu, dostawy, instalacji, pierwszego uruchomienia oraz przystosowania systemu informatycznego (moduły i licencje) w modelu B2B, B2E i B2C, oraz przeprowadzenia szkolenia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w ramach projektu wpisującego się w cel szczegółowy Działania 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP RPO WSL 2014-2020, pt.:…

Zobacz więcej

Wybór oferenta do zapytania nr 1/20/2016

  • 07/10/2016 ·
  • Turbo-Tec ·

Data: 07.10.2016 Wybrano oferenta na realizację zamówienia na zakup systemu testującego do EPS (Zapytanie ofertowe nr 1/20/2016): AT Hidraulic. Wszystkim oferentom dziękujemy za nadesłane oferty dot. zapytania 1/20/2016. Zapraszamy do udziału w kolejnych postępowaniach.

Zobacz więcej

Results of inquiry no. 1/20/2016

  • 07/10/2016 ·
  • Turbo-Tec ·

Date: 07.10.2016 We have chosen the supplier of EPS testing system (Offer inquiry no. 1/20/2016): AT Hidraulic. Thank you for all submitted offers ref. inquiry no 1/20/2016. Please take part in our next proceedings.

Zobacz więcej

Wybór oferenta do zapytania nr 1/19/2016

  • 05/10/2016 ·
  • Turbo-Tec ·

05.10.2016 Wybrano oferenta na realizację zamówienia na zakup ACM E450 i ACM E650 (Zapytanie ofertowe nr 1/19/2016): Ultratecno. Wszystkim oferentom dziękujemy za nadesłane oferty dot. zapytania 1/20/2016. Zapraszamy do udziału w kolejnych postępowaniach.

Zobacz więcej

Result of inquiry no. 1/19/2016

  • 05/10/2016 ·
  • Turbo-Tec ·

Date: 05.10.2016 We have chosen the supplier of ACM E450 and ACM E650 (Offer inquiry no. 1/19/2016): Ultratecno. Thank you for all submitted offers ref. inquiry no 1/19/2016. Please take part in our next proceedings.

Zobacz więcej