Wybór oferenta do zapytania 2/7/2016

 • 27/04/2016 ·
 • Turbo-Tec ·

Data: 27.04.2016 Wybrano oferenta na realizację zamówienia na zakup kompletnej linii do diagnostyki i naprawy srężarek klimatyzacji (Zapytanie ofertowe nr 2/7/2016): AIR STAL SP. Z.O.O. Wszystkim oferentom dziękujemy za nadesłane oferty dot. zapytania 2/7/2016. Zapraszamy do udziału w kolejnych postępowaniach.

Zobacz więcej

Results of inquiry no. 1/7/2016

 • 27/04/2016 ·
 • Turbo-Tec ·

Date: 27.04.2016 We kindly inform that we need to to repeat the inquiry procedure due to lack of bids . We invite you to participate in the second inquiry.

Zobacz więcej

Zapytanie ofertowe nr 2/7/2016

 • 14/04/2016 ·
 • Turbo-Tec ·

Data: 2016.04.14 W związku z realizacją projektu w ramach programu Innowacje w zakresie zielonych technologii w Polsce, dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty handlowej w ramach realizacji Projektu pt.: “Innovative line for the regeneration of car components – green industry – Poland“; prowadzonym zgodnie…

Zobacz więcej

Offer inquiry no. 2/7/2016

 • 14/04/2016 ·
 • Turbo-Tec ·

Date: 2016.04.14 We request a presentation of a commercial offer as a part of Project supported by a grant from Norway through the Norwegian Financial Mechanism 2009-2014, in the frame of Green Industry Innovation Programme Poland. Concerning the tender procedure for the realisation of the ” Innovative line for the regeneration of car components –…

Zobacz więcej

Targi Techniki Motoryzacyjnej 2016 – relacja

 • 06/04/2016 ·
 • Turbo-Tec ·
Targi Techniki Motoryzacyjnej 2016 – relacja

W dniach od 31.03 do 03.04.2016 roku mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w największych w Polsce targach motoryzacyjnych, czyli #TTM2016 Targach Techniki Motoryzacyjnej, które odbywały się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Nasze stoisko, cieszyło się niebywałym powodzeniem, przeprowadziliśmy wiele ciekawych i owocnych rozmów z aktualnymi i nowymi Partnerami handlowymi, co pozwoli rozszerzyć i jeszcze lepiej dopasować naszą…

Zobacz więcej

Results of inquiry no. 2/7/2016

 • 05/04/2016 ·
 • Turbo-Tec ·

Date: 05.04.2016 We have chosen the supplier of a complete line for diagnostics and repair of air conditioning compressors (Offer inquiry no. 2/7/2016): AIRSTAL SP.Z.O.O. Thank you for all submitted offers ref. inquiry no 2/7/2016. Please take part in our next proceedings.

Zobacz więcej