Dotacje Unii Europejskiej

  • 04/01/2014 ·
  • Turbo-Tec ·
Dotacje Unii Europejskiej

Numer umowy: UDA-RPSL.03.02.00-24-0192/17-02 Tytuł: Dywersyfikacja działalności poprzez wdrożenie innowacyjnej linii technologicznej do napraw podzespołów samochodowych Okres realizacji projektu: 2017-10-01 – 2020-12-23 Wartość ogółem projektu: 2 655 918,64 zł Wartość kwalifikowana: 2 079 283,44 zł Wnioskowane dofinansowanie z UE: 727 749,18 zł Nazwa beneficjenta: TURBO – TEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ulica: Elizy Orzeszkowej 2H/ Miejscowość: Jaworzno Kraj: Polska Opis: Dywersyfikacja działalności poprzez wdrożenie innowacyjnej linii technologicznej do napraw podzespołów samochodowych Projekt…

Zobacz więcej