Sistemi AdBlue (SCR)

  • 01/02/2023 ·
  • Turbo-Tec ·
Sistemi AdBlue (SCR)

Sistemi za zmanjšanje količine dušikovih oksidov v izpušnih plinih so postali nepogrešljiv del sodobnih dizelskih motorjev. Sistem SCR lahko uporabniku vozila povzroča težave, ker je občutljiv na nezadostno kakovost AdBlue, na prisotnost celo neustrezne mešanice z drugo tekočino (npr. dizelskim gorivom) v sistemu in na nizke temperature. Pojavljajo se tudi okvare elektronskih komponent sistema. Ukvarjamo…

Continue reading