AdBlue

  • 2 marca, 2023 ·
  • Turbo-Tec ·
AdBlue

AdBlue системи (SCR) Системите, които намаляват количеството азотни оксиди в отработените газове, се превърнаха в незаменима част от съвременните дизелови двигатели. Системата SCR може да създаде проблеми за потребителя на превозното средство, тъй като е чувствителна към недоброто качество на AdBlue, наличие на дори малки примеси от друга течност (например дизелово гориво) в системата и…

Прочетете нататък