Denoxtronic – AdBlue

  • 2 marca, 2018 ·
  • Turbo-Tec ·
Denoxtronic – AdBlue

Системи за обработка на отходните газове Реновиране на система Bosch Denoxtronic На първо място Denoxtronic модулът подлежи на визуална проверка. Тя цели локализиране на възможни повреди по корпуса или връзките. След демонтаж на корпуса се прави проверка на частите, намиращи се в него. На този етап може да се окаже, че някои вътрешни елементи като…

Прочетете нататък