Turbodúchadlá – galéria poškodeni

 • 19/03/2014 ·
 • Turbo-Tec ·

Príčiny poškodenia Príčina poškodenia turbodúchadla veľmi často netkvie v samotnom zariadení, ale je výsledkom vplyvu vonkajších faktorov. Preto je veľmi dôležité identifikovanie a odstránenie poruchy pred samotnou montážou nového turbodúchadla. Správna funkčnosť motora a jeho súčastí zabezpečí bezproblémový chod a dlhú životnosť turbodúchadla.

Pokračovať v čítaní

Turbodúchadlá – princíp činnosti

 • 19/03/2014 ·
 • Turbo-Tec ·

Turbodúchadlo je v podstate vzduchový kompresor poháňaný výfukovými plynmi. Výfukové plyny, ktoré vychádzajú z motora cez výfukové potrubie, sú nasmerované do komory turbíny, v ktorej sa nachádza rotor. Ten prostredníctvom hriadeľa poháňa rotor kompresora, ktorý sa nachádza na druhej strane zariadenia (často nazývanej výfuková) a ktorý stláča vzduch prepĺňajúci motor. Keďže stlačený vzduch obsahuje viac…

Pokračovať v čítaní

Historia turbodúchadlá

 • 19/03/2014 ·
 • Turbo-Tec ·

História prepĺňania je takmer rovnako stará ako história spaľovacieho motora. Už na prelome 19. a 20. storočia páni Gottlieb Daimler a Rudolf Diesel robili výskum za účelom zvýšenia výkonu a zníženia spotreby paliva motorov počiatočnou kompresiou vzduchu. Prvé turbodúchadlo (poháňané výfukovými plynmi z motora) vyvinul Dr. Alfred J. Büchi v rokoch 1909 – 1912. O…

Pokračovať v čítaní

Vstrekovacie čerpadlá – proces repasácie

 • 19/03/2014 ·
 • Turbo-Tec ·

Proces repasácie čerpadiel VP 29/30/44 Proces repasácie pri čerpadlách VP29/30/44 začína čítaním pamäti elektronickej jednotky a skúmaním zaznamenaných chýb. Potom sa čerpadlo rozoberie a kontrolujú sa mechanické časti. Funkčné komponenty sa vyčistia. V závislosti od poškodenia sú väčšinou vymenené nasledovné diely: Elektronická jednotka, elektromagnetický ventil, senzor natočenia uhlu otáčok a samozrejme tesnenia. Ak je to…

Pokračovať v čítaní

Vstrekovacie čerpadlá – princíp činnosti

 • 19/03/2014 ·
 • Turbo-Tec ·

VP29/30 A VP44 BOSCH ROZDEĽOVACIE VSTREKOVACIE ČERPADLÁ Rozdiel medzi čerpadlom VP 30 a VP 44 spočíva v tom, že vo VP 30 vysoký tlak vytvára čerpadlo s axiálnym piestom a vo VP 44 čerpadlo s dvoma alebo troma radiálnymi piestami. Vďaka možnosti dosiahnutia vysokého tlaku a elektronickému riadeniu sa tieto čerpadlá často využívajú na poháňanie…

Pokračovať v čítaní

Vstrekovače Pumpa-Dýza – galérie poškodeni

 • 19/03/2014 ·
 • Turbo-Tec ·

Príčiny poškodenia Väčšina mechanických porúch je spôsobená prírodnými vplyvmi, alebo ako následok prirodzeného opotrebenia. Iné poškodenia sú: – poškodenie vstrekovacej trysky, ako následok zlého spaľovacieho procesu, alebo zlej dávky paliva. Toto poškodenie je väčšinou spôsobené zlou kvalitou paliva, alebo neodborným tuningom. – poškodenie, ako následok zlej montáže PD vstrekovača. Poškodenie vstrekovača môže spôsobiť: – čierny…

Pokračovať v čítaní

Vstrekovače Pumpa-Dýza – proces repasácie

 • 19/03/2014 ·
 • Turbo-Tec ·

Proces verifikácie začína obhliadkou vstrekovača. Odhliadnuc od štandardných poškodeniach, ako poškodená pružina , je možné odhaliť aj nasledovné poškodenia: – spálene externé tesnenie a poškodenie okolie sedla (osadenia) vstrekovača v hlave valcov, – značné znečistenie vstrekovacej trysky, – poškodenia elementov zaisťujúcich funkčnosť návratovej pružiny, – poškodenie elementov nad piestom (podložka). Ďalší krok je elektrické meranie…

Pokračovať v čítaní

Vstrekovače Pumpa-Dýza – princíp činnosti

 • 19/03/2014 ·
 • Turbo-Tec ·

Systém vstrekovania pomocou pumpa-dýza vstrekovačov sa používa najmä u výrobcu vozidiel značky Volkswagen. Tento systém kombinuje použitie vstrekovačov a vysokotlakého čerpadla. Elimináciou zásobníku vysokého tlaku je možné dosiahnuť veľmi vysokého tlaku 200MPa. Každý valec je zásobovaný palivom samostatným PD vstrekovačom upevneným na hlave valcov, poháňaný priamo zdvihadkom, alebo nepriamo – od vačkového hriadeľa. Veľkosť dávky…

Pokračovať v čítaní
 • 1
 • 2