Denoxtronic / AdBlue

  • 7 września, 2018 ·
  • Turbo-Tec ·
Denoxtronic / AdBlue

Obnavljanje Bosch Denoxtronic / AdBlue sustava Sistem za obradu ispušnih plinova DENOX, DENOXTRONIC, ADBLUE, SCR Prvotno se vrši vizualni pregled Denoxtronic sustava. Cilj je ustanoviti eventualna oštećenja kućišta ili spojeva. Zatim, nakon pregleda izgradnja kućišta. U ovoj fazi vrši se pregled elemenata kao što je membranska pumpa koja može imati tragove korozije. Korodirana pumpa zahtijeva…

Pročitajte više