Denoxtronic – AdBlue

  • 2 marca, 2018 ·
  • Turbo-Tec ·
Denoxtronic – AdBlue

Системи за обработка на отходните газове Реновиране на система Bosch Denoxtronic На първо място Denoxtronic модулът подлежи на визуална проверка. Тя цели локализиране на възможни повреди по корпуса или връзките. След демонтаж на корпуса се прави проверка на частите, намиращи се в него. На този етап може да се окаже, че някои вътрешни елементи като…

Прочетете нататък

Почистване на ДПФ, ФАП филтри и SCR катализатори

  • 2 marca, 2018 ·
  • Turbo-Tec ·
Почистване на ДПФ, ФАП филтри и SCR катализатори

Системи за обработка на отходните газове Почистване на DPF, FAP филтри и SCR катализатори Нашата сервизна част от производствения цикъл е разширена с нова технологична линия, предназначена за почистване на DPF, FAP филтри и SCR катализатори. Големият мащаб позволява да се обслужват филтрите на леки автомобили, камиони, автобуси, както и на товарни машини. Единственото условие,…

Прочетете нататък